کادر اجرایی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
آقای علی دواتگر

آقای علی دواتگر

معاون اجرایی و IT
آقای حسین شیخ ویسی

آقای حسین شیخ ویسی

مسئول پایه هفتم
آقای علی منشی زاده

آقای علی منشی زاده

مسئول پایه هشتم و نهم
آقای محمد صدیقی

آقای محمد صدیقی

مدیریت اجرایی